Απονομή βραβείων και επαίνων του Erasmus+ Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

- Advertisement -

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα: Erasmus+ Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών: Απονομή βραβείων και επαίνων.

- Advertisement -

 

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, 11:00-14:00, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’ αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας, που αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώτερο στόχο τη συμβολή στις διαδικασίες αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση θα προβληθεί μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.

- Advertisement -