Παιδιατρικός έλεγχος δωρεάν στα παιδιά των μελών της Ε.Υ.Π.Σ. Αργολίδας

- Advertisement -

​Η Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Αργολίδας καλεί τα μέλη της, τα οποία έχουν παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο, το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου, 25ης Μαρτίου 2 και από Ώρα: 09:00΄-13:00΄,

προκειμένου τα παιδιά να εξετασθούν δωρεάν στα πλαίσια του Προγράμματος Προληπτικών Παιδιατρικών Ελέγχων, που εξασφάλισε η Ένωσή μας, από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», στα κάτωθι:

- Advertisement -

1. Έλεγχος οπτικής οξύτητας.
2. Έλεγχος για σκολίωση.
3. Έλεγχος για καρδιακά φυσήματα δι’ ακροάσεως με στηθοσκόπιο.
4. Εκτίμηση της εμβολιαστικής κατάστασης των εξεταζόμενων παιδιών δια ελέγχου του Βιβλιαρίου Υγείας.
5. Μέτρηση του βάρους σώματος και του ύψους σώματος των παιδιών.
6. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα Βιβλιάρια Εμβολίων των παιδιών τους και την ημέρα της εξέτασης θα συμπληρώσουν την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης.

Η ενημέρωση των γονιών για τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα γίνει με Ενημερωτικά Σημειώματα, τα οποία θα συμπληρωθούν στο Νοσοκομείο και θα τους αποσταλούν.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Τρίτη 01-05-2018 και Ώρα: 21:00΄ στην κα. Βασιλάκου τηλέφωνο: 699 5189437.​

Σε περίπτωση που υπάρξει ευχέρεια, στο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν με σειρά προτεραιότητας και τα παιδιά των μελών της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Αργολίδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗ       ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

- Advertisement -