ΝΑΥΠΛΙΟ: Ρώσικο σύστημα εξετάσεων Κλασικού Μπαλέτου A.VAGANOVA στην ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΝ ΧΟΡΩ

- Advertisement -

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΝ ΧΟΡΩ εγκαινιάζει από τη φετινή χρονιά 2017-18 τη συμμετοχή της σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεών ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ από το διεθνή οργανισμό ρώσικου συστήματος A.VAGANOVA.

Οι μαθητές-μαθήτριες θα παρουσιάσουν τη διδαχθεισα ύλη των μαθητών κλασικού μπαλέτου,υπό την καθοδήγηση της καθηγήτρια τους κας Κωνσταντίνας Θεμελή,σε αρμόδια επιτροπή του οργανισμού A.VAGANOVA και θα αξιολογηθούν αναλόγως καθώς και θα κατατάσσονται σε ορισμένο επίπεδο-degree.
Με την μέθοδο αυτή:

- Advertisement -

Α)Ελέγχεται και αξιολογείται η ποιότητα της διδασκαλίας των καθηγητών κλασικού μπαλέτου της σχολής ΕΝ ΧΟΡΩ καθώς εκθέτουν τη δουλειά τους μπροστά σε αρμόδια κριτική επιτροπή.

Β)Πιστοποιείται αδιαμφισβήτητα το επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που φοιτούν στη σχολή και έτσι εντάσσονται στο ανάλογο τμήμα-degree.

Γ)Οι γονείς έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να γνωρίζουν με σιγουριά τις γνώσεις και την πρόοδο των παιδιών τους από την συγκεκριμένη σχολή καθώς οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται ανά 2 χρόνια και ξ πορεία των μαθητών εξελίσσεται από επίπεδο σε επίπεδο.

Δ)Οι πιστοποίησεις αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο κλίμακα από σχολές,φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με το κλασικό μπαλέτο.Ετσι αν κάποια μαθήτρια θελήσει να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στον τομέα του χορού,οι δεξιότητες της αναγνωρίζονται αυτόματα από τον ανάλογο τίτλο-επίπεδο που κατέχει.

Στοχος της σχολής ΕΝ ΧΟΡΩ είναι να εξασφαλίζεται από εδώ και στο εξής η εκπαίδευση των μαθητριών κλασικού μπαλέτου,είτε γίνεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο είτε ακολουθήσουν μελλοντικά επαγγελματική καριέρα,Και να “προικιζονται” με αυτοπεποίθηση,καλλιτεχνική κουλτούρα και αγάπη για την τέχνη του Χορού.

- Advertisement -

________________