ΑΡΓΟΣ: Yποβολή δηλώσεων μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το Τ.Α.Π.

- Advertisement -

Συνέχεια της υπ΄ αριθ. πρωτ: 1912/24-1-18 Ανακοίνωσης-πρόσκλησης μας για την υποβολή δηλώσεων μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το Τ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93,

- Advertisement -

σας κάνουμε γνωστό ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής-παραλαβής των σχετικών δηλώσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου κατά ένα μήνα από την αρχική προθεσμία, δηλαδή έως την 31η Μαϊου 2018.

Οι δηλώσεις για τη Δ.Ε Άργους θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, Tμήμα Εσόδων – Καποδιστρίου 9-11 στο ισόγειο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) – κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., τηλ.:2751360023-29-13-39 και για τις υπόλοιπες Δημοτικές ενότητες στα αντίστοιχα κατά τόπους Δημαρχιακά ή Κοινοτικά καταστήματα έως την 31/5/2018, με συστημένη επιστολή στην Δ/νση: Δήμος Άργους –Μυκηνών Καποδιστρίου 9-11 Άργος 212 32 καθώς επίσης και ηλεκτρονικά στο [email protected]

Απαραίτητα δικαιολογητικά δήλωσης:
1)Αντίγραφο του έντυπου Ε9 και 2) Έντυπο Δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ( χορηγείται από τη Γραμματεία πρωτοκόλλου του Δήμου Άργους – Μυκηνών ή από το site www.newargos.gr)

- Advertisement -