Συνεδριάζει το Επιμελητήριο ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (τα θέματα )

- Advertisement -

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Ανακοινώσεις-Τρέχοντα θέματα.

- Advertisement -

ΘΕΜΑ 2ο: Βεβαίωση ανείσπρακτων τελών ΓΕΜΗ στη ΔΟΥ.

ΘΕΜΑ 3ο : Aιτήματα για οικονομική ενίσχυση.

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση αποζημίωσης υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης.

ΘΕΜΑ 5ο :Τροποποίηση Οργανογράμματος Επιμελητηρίου (Π.Δ. 310/1995).

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τροποποίησης καταστατικού Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής.

ΘΕΜΑ 7ο :Επιχορήγηση λειτουργικών Δαπανών Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής σύμφωνα με τον Ν.4497/2017.

ΘΕΜΑ 8ο : Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018.

- Advertisement -