Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα

- Advertisement -

Σας ενημερώνουμε ότι την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος

- Advertisement -

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν, από την 1 Μαρτίου 2018 έως τις 20 Μαΐου 2018, Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αμπελουργίας καθώς και στα τηλέφωνα 2752360278 και 2752360277 .

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δήμου Δημήτριος
Γεωπόνος

- Advertisement -