Πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση της νέας γενιάς του δικτύου Europe Direct

- Advertisement -

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ετήσια συνάντηση της νέας γενιάς του δικτύου Europe Direct για την περίοδο 2018-2020 με την παρουσία των εκπροσώπων των εθνικών Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Η δράση συνεχίζεται για άλλα τρία χρόνια, με παλιά και νέα κέντρα, αλλά όλοι με αμείωτη όρεξη και προσήλωση.

- Advertisement -

17 κέντρα Ευρωπαϊκής πληροφόρησης (EDICs) σε όλη την Ελλάδα είναι στη διάθεση των πολιτών για πληροφορίες και ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικές με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ανακαλύψτε αυτό που βρίσκεται κοντά σας!
https://ec.europa.eu/greece/services/contact-points_el

- Advertisement -

________________