Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς

- Advertisement -

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών την επιλέγει για την είσπραξη των επιδοτήσεών τους.

Μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης και αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

- Advertisement -

Η οικονομική κρίση έφερε τον αγροδιατροφικό τομέα στο προσκήνιο, καθώς φαίνεται να αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να ενισχύσουν περαιτέρω την προστιθέμενη αξία τους και να βρουν το δρόμο για τις διεθνείς αγορές. Η υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξή του.

Η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα και τον στηρίζει πολύπλευρα και ολιστικά. Αντιλαμβάνεται την αγροδιατροφική αλυσίδα ως σύνολο και μέσω της στοχευμένης χρηματοδότησης ενθαρρύνει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή. Η σχέση των αγροτών με την Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιαίτερα δυνατή και ουσιαστική. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών την επιλέγει για την είσπραξη των επιδοτήσεών τους.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Τράπεζα Πειραιώς ξεδιπλώνει σταθερά τη βεντάλια των δράσεων και των πρωτοβουλιών της γι αυτόν. Πρωτοβουλίες στήριξης του αγροτικού κόσμου, όχι μόνο χρηματοδοτικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα, όπως υψηλού επιπέδου τραπεζική εξυπηρέτηση που απολαμβάνουν στις καθημερινές τους συναλλαγές, αλλά και ενθάρρυνση και υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ πακέτο με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αφορούν στην παροχή ρευστότητας για την κάλυψη τόσο των παραγωγικών όσο και των επενδυτικών τους αναγκών αξιοποιώντας παράλληλα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020. Επενδύσεις.

Συγκεκριμένα:
Ρευστότητα για κάλυψη παραγωγικών αναγκών.
Συμβολαιακή Τραπεζική. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί με μόνη εξασφάλιση το συμβόλαιο μεταξύ επιχείρησης και παραγωγού.
Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ). Καλύπτει τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα χορήγησης ποσών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες παραγωγικές ανάγκες της.
Μικρο-χρηματοδότηση. Πρόσβαση σε δάνειο μέχρι €5.000, για άμεση κάλυψη εκτάκτων αγροτικών αναγκών.
Κάρτα του Αγρότη. Πρόσβαση σε ρευστότητα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε όλους τους αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων.

Χρηματοδοτήσεις που προσαρμόζονται στις επενδυτικές ανάγκες
Χρηματοδότηση για υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και υπόλοιπων επενδυτικών μέτρων ΠΑΑ με ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων.
Χρηματοδότηση αγοράς γεωργικού εξοπλισμού. Ειδικό δάνειο αγοράς γεωργικού εξοπλισμού, αλλά και συνεργασία με την εταιρεία Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ.

Χρηματοδότηση αγοράς γης. Εξειδικευμένο δάνειο για όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε μορφής επιδότησης, για αγορά αγροτεμαχίων, ενώ οι νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών, τυγχάνουν και επιδότησης επιτοκίου έως 100% κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.
Χρηματοδότηση νέων αγροτών. Λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την εκκίνησή της.

Συμβολή στη μείωση των κινδύνων της γεωργικής εκμετάλλευσης, με μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφαλιστικών προϊόντων, απόλυτα προσαρμοσμένης σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου αγρότη.

- Advertisement -