Οι σπουδαστές/στριες του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου γίνονται εθελοντές δότες μυελού των οστών

- Advertisement -

Οι σπουδαστές/στριες του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου συμμετείχαν την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

στην εθελοντική προσφορά δείγματος στοματικού επιχρίσματος (σιέλου) για τις ανάγκες της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών που έχει συσταθεί από τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας.

- Advertisement -

Υπεύθυνες συλλογής ήταν οι κ. Διονυσοπούλου – Μαλεβίτη Κατερίνα και κ. Μαλεβίτη Ασπασία ως εθελόντριες δράσης του προγράμματος της Τράπεζας Εθελοντών. Το συνοδευτικό οπτικό υλικό αφορά στην εν λόγω δράση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ

ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

- Advertisement -