ΑΔΜΗΕ: Κόμβος των ηλεκτρικών δικτύων η Πελοπόννησος

- Advertisement -

Την ιδιαίτερη σημασία της Πελοποννήσου ως κόμβο των ηλεκτρικών δικτύων στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), Γιάννης Μάργαρης, κατά την παρέμβασή του στο 7ο Φόρουμ Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το διήμερο 16-17 Μαρτίου.

- Advertisement -

Ειδικότερα, ο κ. Μάργαρης παρουσίασε τον προγραμματισμό των έργων του ΑΔΜΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου με έμφαση στις δύο Γραμμές Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσουν την Μεγαλόπολη με το Σύστημα Μεταφοράς.

Η πρώτη Γραμμή Μεταφοράς με όδευση μέσω Πάτρας-Ρίου-Αντιρρίου, έργο προϋπολογισμού 156 εκατ. ευρώ, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2019.

Η δεύτερη Γραμμή Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική, έργο συνολικού προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις: Το κομμάτι Μεγαλόπολη-Κόρινθος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2021 ενώ το κομμάτι Κόρινθος-Αττική προγραμματίζεται να περατωθεί πριν το 2024 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Και στις δυο περιπτώσεις, ο κ. Μάργαρης περιέγραψε τις ενέργειες επιτάχυνσης από πλευράς ΑΔΜΗΕ και των δυο αυτών σημαντικών έργων για το ΕΣΜΗΕ. Παρουσίασε επίσης τα υπόλοιπα έργα που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή και αφορούν στις περιοχές της Αχαίας, της Αργολίδας αλλά και των υπολοίπων περιοχών της Πελοποννήσου, όπως τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος 150 kV στην περιοχή Πατρών, η αναβάθμιση της υφιστάμενης Σύνδεσης 150 kV Μεγαλόπολη-Καλαμάτα, η αναβάθμιση του Βρόχου Αργολίδας και το νέο Κέντρο Υψηλής Τάσης Πάτρας.

Ειδική αναφορά έγινε στην άμεση εκκίνηση του έργου της Διασύνδεσης Πελοπόννησος-Κρήτη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020, ένα έργο προϋπολογισμού 328 εκατ. ευρώ που αποτελεί ιστορική τομή στις διασυνδέσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, εξάλλου, έγινε συζήτηση με τους υπόλοιπους φορείς που συμμετείχαν στο συνέδριο με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και θεσμικών φορέων της περιοχής.

- Advertisement -