Το Επιμελητήριο Αργολίδας διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων

- Advertisement -

Το Επιμελητήριο Αργολίδας σε συνεργασία με την Artion A.E. και το Capital.gr διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με σκοπό την Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4469/2017, των εγκυκλίων για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων και κατανόηση της διαδικασίας στο Επιμελητήριο Αργολίδας.

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00-21:00,
Άργος, οδός Κορίνθου 23 – Επιμελητήριο ΑργολίδαςΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

- Advertisement -

Η συμμετοχή είναι δωρεάν
ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
Προϋποθέσεις ένταξης
Ποια χρέη ρυθμίζονται
Περιεχόμενα αίτησης
Ποιους αφορά και ποια η διαδικασία

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επιχειρηματίες, Ελεύθερους επαγγελματίες
Στελέχη Επιχειρήσεων
Οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων
Λογιστές, Οικονομολόγους
Νομικούς συμβούλους, Δικηγόρους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – σύγκριση με άλλες διαδικασίες εξυγίανσης και πτώχευσης – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Ποιοι υπάγονται στο νόμο – ποιοι εξαιρούνται – τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για οφειλές έως 50.000€
Τι περιλαμβάνει η αίτηση ένταξης
Ποια είναι τα συνοδευτικά έγγραφα
Μεταχείριση των οφειλών προς Τράπεζες και εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης
Μεταχείριση των οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία
Ο Συντονιστής – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πώς ευθύνεται
Ο Εμπειρογνώμονας – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες
Οφειλέτες – συνοφειλέτες και πώς εμπλέκονται στη διαδικασία
Έννοια μικρής – μεγάλης επιχείρησης
Η διαδικασία – έναρξη – πρόταση – αντιπροτάσεις – απαρτία – πλειοψηφία – ψηφοφορία
Σύμβαση αναδιάρθρωσης χρεών – περιεχόμενο – πώς υπολογίζεται το κούρεμα των οφειλών και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται
Προστασία της επιχείρησης – αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
Τι ισχύει για τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες
Επικύρωση από τα δικαστήρια
Παραδείγματα
Προβλήματα κι εμπόδια στην εφαρμογή που παρατηρούνται στην πράξη
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Νιφορόπουλος Ιων. Κωνσταντίνος, Ασημάκης Γεώργιος, Δημητρόπουλος Αναστάσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ

- Advertisement -

________________