Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ/κης Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αργολίδας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί :

1). Η 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με Αριθ. Πρωτοκόλλου 475/27-02-2018 (ΑΔΑ: 9ΝΜΟ4653ΠΓ-Ξ2Τ)
Με την παραπάνω τροποποίηση τροποποιήθηκε η αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23/3/2018 & ώρα 14.00.

2). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης ,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με Αριθ. Πρωτοκόλλου 474/27-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ414653ΠΓ-ΥΕ2)
Με την παραπάνω τροποποίηση τροποποιήθηκε η αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23/3/2018 & ώρα 14.00.

3). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με Αριθ. Πρωτοκόλλου 373/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ34Χ4653ΠΓ-ΡΗΒ).
Με την παραπάνω τροποποίηση τροποποιήθηκε η αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23/3/2018 & ώρα 14.00.

4). 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με Αριθ. Πρωτοκόλλου 448/27-02-2018 (ΑΔΑ: 63ΕΖ4653ΠΓ-Σ5Λ).
Με την παραπάνω τροποποίηση τροποποιήθηκε η αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 23/3/2018 & ώρα 14.00.

Συνεπώς οι αρχικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.1.22, 3.1.8, 4.1.20, 3.2.2, 4.2.4 και 3.4.4 του Ε.Π.ΑΛ.& Θ. 2014 – 2020 τροποποιούνται μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την 23η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Κατά τα λοιπά οι αρχικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ισχύουν ως έχουν.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ