Κλειστό για δέκα ημέρες το Νότιο Τμήμα του λιμένα Ναυπλίου

- Advertisement -

Ενημερώσουμε ότι το Νότιο Τμήμα του λιμένα Ναυπλίου και ειδικά από το σημείο έναντι τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ

έως και το σημείο έναντι Παλαιού Τελωνείου θα παραμείνει κλειστό λόγω Μαραθωνίου και εκτέλεσης εργασιών για το χρονικό διάστημα 1/3/2018 έως 10/3/2018.

- Advertisement -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

- Advertisement -