ΔΙΕΚ Επιδαύρου: Απαντήσεις για το μέλι απο το τμήμα Μελισσοκομίας

- Advertisement -

Πως μπορεί ο μελισσοκόμος να γνωρίζει αν το μέλι που τρύγησε είναι ανθόμελο ή μελίτωμα;
Πως μπορεί να εκτιμήσει τον χρόνο κρυστάλλωσής του;

Τι μπορεί να κάνει για να καθυστερήσει την κρυστάλλωση;

- Advertisement -

Σ’ αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση με τη χρήση τριών απλών οργάνων, ενός αναλογικού διαθλασίμετρου για την μέτρηση της υγρασίας, ενός απλού ηλεκτρονικού αγωγιμόμετρου μπαταρίας για την μέτρηση της αγωγιμότητας, ενός ηλεκτρονικού πεχάμετρου για την μέτρηση του PH και κατάλληλων πινάκων.

Σας περιμένουμε την Πέμπτη 08/03/18 και ώρα 16:00 στο ΔΙΕΚ Επιδαύρου στο τμήμα μελισσοκομίας!

- Advertisement -

________________