ΑΡΓΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 του μήνα

- Advertisement -

Με σημερινή ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Άργους- Μυκηνών Κων/νου Μπέγκου προσκαλούνται τα μέλη του ΔΣ σε τακτική συνεδρίαση.

- Advertisement -

Αναφέρει σχετικά η πρόσκληση:

ΠΡΟΣ: α)τον κ. Δήμαρχο
β) τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
 2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 3. Επί του από 14-2-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο Δήμο Ναυπλίου» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 4. Περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 5. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 6. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 7. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 8. Περί εγκρίσεως της μελέτης: «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2018» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 9. Περί εγκρίσεως της μελέτης: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018 για τις ανάγκες της υπηρεσίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.Θέματα ΔΕΥΑΑΡΜ:
 10. Επί της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική Τ.Κ. Καρυάς» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
 11. Επί της υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Επικαιροποίηση Κοινωνικού Τιμολογίου» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
 12. Επί του από 16-1-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Αιτήσεις της ΟΤΕ Α.Ε. για άδεια διέλευσης δικτύου και χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος και κατασκευής καμπινών και φρεατίων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2015» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 1. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Λέρνας 2015» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 2. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Λέρνας 2015» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 3. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας 2017» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
 4. Περί εγκρίσεως της 5ης Εισηγητικής Έκθεσης της Ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικού έτους 2017-2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
 5. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ ́ εξαμήνου της ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” του Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ στα παιδικά Τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
 1. Περί εγκρίσεως διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μισθώσεως ακινήτου για την στέγαση Παιδικού Σταθμού (1ου Παιδικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής) του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.Τρέχοντα Θέματα:
 2. Περί καταρτίσεως Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ) – εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.
 3. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 20355/4-10-2017 (ορθή επανάληψη) γνωμοδότησης του Δικηγόρου Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου, που αφορά την υπ’ αριθ. πρωτ.: 502/10-1-2017 αίτηση της κ. Λαγού Αικατερίνης (σχετ. η υπ’ αριθ. 295/2017 -ορθή επανάληψη- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) – εισηγητής ο κ. Β. Τάγκαλης.
 4. Περί τροποποιήσεως της υπ. αριθμ. 18/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή και υπογραφή παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότητας 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
 5. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Φείδωνος στο Άργος – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.
 6. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Τμήμα Ωδείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
 7. Περί αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
 8. Περί αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
 9. Περί ορισμού 2ου τραπεζικού διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
 10. Περί ορισμού 2ου τραπεζικού διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
 11. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /7-2-2000 «Ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης» και για θέματα του υπ’ αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β ́/26-4-99) Γενικού Κανονισμού Λιμένα» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
 12. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων απ’ ευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
 13. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
  α) Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του Μουσικού Σχολείου στην Τ.Κ. Προσύμνης. β) Επιστρώσεις με κυβόλιθους στην παραλία Νέας Κίου.με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Κων/νος Μπέγκος

- Advertisement -

________________