Δικαστική δικαίωση δημοτικών υπαλλήλων για επιδόματα εορτών και αδείας

- Advertisement -

Δικαστική δικαίωση για 186 δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή, προκειμένου να διεκδικήσουν “κομμένα” επιδόματα λόγω μνημονίων.

Όπως δημοσιεύει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Διαδικασία Περιουσιακών Καταβολών), σύμφωνα με την Απόφαση 35/2018, υποχρεώνει τον Δήμο Κέρκυρας στην καταβολή ποσών έως και 2.000 € στους 186 ενάγοντες δημοτικούς υπαλλήλους, τα οποία αντιστοιχούν σε μη χορηγούμενα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και αδείας από πλευράς εναγόμενου, σε εφαρμογή μνημονιακών προβλέψεων.

- Advertisement -

Τα ποσά αφορούν το επίδικο χρονικό διάστημα 1.1.2014 έως 31.12.16 – στις 20.12.206 κατατέθηκε η σχετική αγωγή – των ανωτέρω υπαλλήλων προσληφθέντων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Για τη σημαντική αυτή Απόφαση, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κέρκυρας, Σταμάτης Κορφιάτης, δηλώνει στο epoli.gr:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι απ’ αυτήν την απόφαση.

Θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες, ώστε ο δήμος να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, όπως και ο νόμος του επιτρέπει, πλέον.

Το αυτό, έχουν πράξει κι άλλοι Δήμοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

- Advertisement -

________________