ΠΡΟΣΟΧΗ Ανάκληση παρτίδων των παρασκευασμάτων για βρέφη

- Advertisement -

Συμπληρωματική Ανάκληση παρτίδων των παρασκευασμάτων για βρέφη Παραγωγός εταιρεία: Lactalis Nutrition Sante Group (LNS,France)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Την από 10/12/2017 ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών
3. Το από 11/12/2017 δελτίο τύπου του ΕΟΦ για προσωρινή ανάκληση των πρ/ντων Fresylac στην Ελλάδα.
4. Την υπ’αρ.112122/12-12-17 ενημέρωση από το δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών RASFF μέσω ΕΦΕΤ
5. Την από 11/12/17 ενημέρωση της ετ. Frezyderm ΑΒΕΕ στον ΕΟΦ
6. Την υπ’αρ.112453/13-12-17 ενημέρωση της ετ.Frezyderm ABEE για τις αναλύσεις των παρτίδων
7. Την υπ’αρ.112684/14-12-17 διαβίβαση της ΑΠΦ 2730/ΑΣ 664/12-12-17 ενημέρωσης του Γραφείου Οικ/κών & Εμπορικών Υποθέσεων της Γαλλικής Πρεσβείας σχετικά με την Ανάκληση προϊόντων βρεφικού γάλακτος της Lactalis
8. Την υπ’αρ. 112453/14-12-17 Απόφαση Ανάκλησης του ΕΟΦ
9. Την από 21-12-17 ενημέρωση της εταιρείας Lactalis Hellas
10. Την υπ’αρ. 115725/21-12-17 Απόφαση του ΕΟΦ για συμπληρωματική ανάκληση παρτίδων των προϊόντων Frezylac AR, HA, OK, PURE BIO 3
11. Την υπ’αρ.5059/19-1-18 έκδοση της συμπληρωματικής κοινοποίησης RASFF 2017.2095-fup41
12. Την από 25-1-2018 απάντηση της εταιρείας FREZYDERM ABEE.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συμπληρωματική ανάκληση των επιπλέον παρτίδων των βρεφικών γαλάτων στο συνημμένο πίνακα οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στις προηγούμενες ενημερώσεις, μετά από νεώτερη ενημέρωση (σχετικά 11 και 12).

- Advertisement -

Υπενθυμίζουμε ότι η ανάκληση είχε ξεκινήσει μετά τη σχετική ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών για περιστατικά σαλμονέλωσης που συνδέονται με το εργοστάσιο παραγωγής Lactalis στην Craon(Mayenne) ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία Frezyderm ABEE που είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να αποσυρθούν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ ΔΣ/ΕΟΦ
Α.α. Γιαννόγλου Ηλίας β΄Αντιπρόεδρος

- Advertisement -