Γραμματικόπουλος:”Φτωχός απολογισμός σε έργα, πλούσιος σε κακοδιαχείριση, σπατάλες και αλαζονεία.”

- Advertisement -

Φτωχός απολογισμός σε έργα, πλούσιος σε κακοδιαχείριση, σπατάλες και αλαζονεία.

“..Ο κος Κωστούρος και συνολικά η δημοτική αρχή διαχειρίστηκαν 12,5 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια για μία σειρά από έξοδα (προμήθειες, εκδηλώσεις, υλικά, εταιρίες, επισκευές, συντηρήσεις, λογισμικά, επιχορηγήσεις κτλ…).

- Advertisement -

Έχουν υποχρέωση να μας πουν πως ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα και μέσω πόσων απ’ευθείας αναθέσεων. Αυτό σημαίνει λογοδοσία πεπραγμένων στους δημότες, ανοικτός διάλογος όπως άλλωστε θεσμικά προβλέπεται, τελικά αντί αυτού ο κος Δήμαρχος κατέφυγε σε έναν μονόλογο απευθυνόμενος σε ένα μικρό φιλικό ακροατήριο το προηγούμενο απόγευμα, υποβαθμίζοντας συνειδητά την σημερινή θεσμική διαδικασία του δημοτικού συμβουλίου..”.

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κος Χρήστος Γραμματικόπουλος στην σημερινή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που αφορούσε τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής των τελευταίων πέντε ετών επισημαίνοντας παράλληλα την απουσία έργου, την κακοδιαχείριση των δημοτικών χρημάτων και το απαράδεκτο ύφος-ήθος εξουσίας που ασκείται.

- Advertisement -