Ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου

- Advertisement -

Ο ταξίαρχος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας τοποθετείται στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου,

 

- Advertisement -

ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου, στη θέση του υποστρατήγου Δημήτρη Τρίγωνη, που αποστρατεύεται.

- Advertisement -