Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων της Ν.Μ.Ναυπλίου και οι βασικοί σκοποί λειτουργίας του

- Advertisement -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς πάσα ενδιαφερόμενο

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων της Ν.Μ.Ναυπλίου, ανακοινώνει-ενημερώνει το λαό της Αργολίδας, ότι οι βασικοί σκοποί λειτουργίας, του ως άνω Σωματείου, ήταν και είναι:

- Advertisement -

Αφενός η παραμονή της Ν.Μ.Ναυπλίου σε ενεργό λειτουργία συνεχώς ενισχυόμενη και αφετέρου η προάσπιση και διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.

Τούτο, δεν προϋποθέτει ατομικές αυθερεσίες και ενέργειες που αποβλέπουν στην υποβάθμιση και στην έκθεση της Νοσηλευτικής Μονάδας και βασικά του στελεχειακού δυναμικού αυτής.

Γνωρίζουμε ότι η λειτουργία κάθε παρεμφερούς μονάδας διέπεται από τη νομθεσία του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και της ισχύουσας δεοντολογίας.
Για αυτό το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ από την τοποθέτηση της κ. Ι. Αθανασούλας.

Επιθυμεί δε, τη διερεύνηση αρμοδίως προς διευκρίνηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων.
Ας πρυτανεύσει πνεύμα αλληλοσεβασμού για την εξασφάλιση καλής συνεργασίας.
Ναύπλιο: 22/01/2018

- Advertisement -