Κ.Π.Ε N. KIOY: Τριήμερο σεμινάριο «Κλιματικές αλλαγές – Ακραία καιρικά φαινόμενα»

- Advertisement -

Τριήμερο σεμινάριο Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου  «Κλιματικές αλλαγές – Ακραία καιρικά φαινόμενα»  26,27,28 Ιανουαρίου 2018

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 6 –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ «Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ), συνδιοργανώνει με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών, με θέμα:  «Ακραίων καιρών φαινόμενα…»

- Advertisement -

• Το σεμινάριο εντάσσεται στις επιμορφωτικές δράσεις του εθνικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης «Κλιματικές αλλαγές-Ακραία καιρικά φαινόμενα», κομβικός συνεργάτης του οποίου είναι και το ΚΠΕ Νέας Κίου.

• Θα πραγματοποιηθεί στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου 2018, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αντιστοίχως, και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Νέας Κίου, καθώς και εργασίες πεδίου στις πηγές του Ερασίνου ποταμού στο Κεφαλάρι Άργους, στην περιοχή της Λέρνας και στην παραλία της Νέας Κίου.

• Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θεματολογία σχετική με τις κλιματικές αλλαγές
Στόχος του σεμιναρίου είναι:
α) η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
β) η εκτίμηση συμμετοχής της ανθρώπινης δραστηριότητας στη σημερινή κλιματική αλλαγή,
γ) η πληροφόρηση για τους τρόπους αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων,
δ) η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών,
ε) η αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε.,
στ) η διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων εκπροσώπους φορέων και μελών του Δικτύου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
1. Εκπαιδευτικούς, από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στο δίκτυο κατά το
σχολικό έτος 2016-2017.
2. Εκπαιδευτικούς, από όλη την Ελλάδα, που εκπονούν κατά το τρέχον σχολικό
έτος σχετικό
με τη θεματολογία του Δικτύου πρόγραμμα και προτίθενται να ενταχθούν.
3. Εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που ενδιαφέρονται
για το θέμα του σεμιναρίου
4. Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων,
των οποίων σχολεία των διευθύνσεών τους ανήκουν στο δίκτυο και ένας
τουλάχιστον εκπαιδευτικός των εν λόγω σχολείων θα συμμετάσχει στο
σεμινάριο.
5. Υπευθύνους και μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων των συνεργαζόμενων ΚΠΕ.
6. Μέλη της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου.

- Advertisement -

________________