«Παράθυρο» για μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόντα ανοίγει η Κομισιόν

- Advertisement -

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποκτήσουν μεγαλύτερο περιθώριο να ορίσουν χαμηλότερους συντελεστές φόρου επί των πωλήσεων,

ή ακόμα και να τους καταργήσουν για ορισμένα προϊόντα, στο πλαίσιο προσχεδίου νόμου που έχει δει το Reuters, το οποίο θα οδηγήσει σε μεταρρύθμιση του κεντρικού μηχανισμού ορισμού των συντελεστών για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

- Advertisement -

Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επιτρέπεται στις χώρες της ΕΕ να μη χρεώνουν ΦΠΑ σε μια ευρεία γκάμα ειδών, αίροντας την υφιστάμενη απαγόρευση για νέα αφορολόγητα προϊόντα, στην οποία αντιτίθενται εδώ και καιρό αρκετές χώρες.

Οι μειωμένοι ή μηδενικοί συντελεστές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλα τα είδη, πλην αυτών που θα εξαιρούνται ρητώς. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται το πετρέλαιο, τα καύσιμα, τα όπλα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το αλκοόλ, ο καπνός κ.α.

Όμως, τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να διατηρούν έναν «σταθμισμένο» μέσο συντελεστή ΦΠΑ τουλάχιστον 12% και να εφαρμόζουν μόνο έναν«περιορισμένο αριθμό» μειωμένων συντελεστών.

Οι 28 χώρες της ΕΕ σήμερα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ δύο συντελεστών ΦΠΑ: τουλάχιστον 5% ή 15% για τα προς πώληση προϊόντα. Οι χώρες που είχαν χαμηλότερους συντελεστές πριν υιοθετηθούν οι κανόνες αυτοί τη δεκαετία του 1990 μπορούν να τους διατηρήσουν.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης των κανόνων για τη φορολογία επί των πωλήσεων, η Κομισιόν προτείνει τώρα τα κράτη να μπορούν να εφαρμόζουν έναν επιπλέον συντελεστή «μεταξύ 5% και 0%», ουσιαστικά επιτρέποντας την κατάργηση του ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά.

η συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

- Advertisement -

________________