Το Νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ναυπλίου

- Advertisement -

Μετά τι αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιανουαρίου στο Σύνδεσμό μας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Διδασκάλου Σωκράτης

- Advertisement -

Μέλη του Δ.Σ. Γραμματάκη Θεοδώρα
Τουρλής Παναγιώτης23
Καρράς Αθανάσιος
Γκουμάκη Δήμητρα

Ελεγκτική επιτροπή
Νικολάου Νικόλαος
Σμυρνιωτάκης Κων/νος
Σκαρπέντζος Χρήστος

Αντιπρόσωποι:
Διδασκάλου Σωκράτης
Τουρλής Παναγιώτης

Διόρθωση
Η κοπή της πίτας του Συνδέσμου Πολ. Συντ/χων Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου στο κέντρο «ΚΙΟΥΠΙΑ» στα Πυργιώτικα του Ναυπλίου στις 8.30 μ.μ. Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει. Περιμένουμε τη δήλωση συμμετοχή σας
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Διδασκάλου Σωκράτης

- Advertisement -

________________