Συνήγορος του Πολίτη: Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται

- Advertisement -

Ο Συνήγορος του Πολίτη, καλεί όλους τους Δήμους της επικράτειας να εφαρμόζουν ενιαία και ορθά τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 και να μην επιβάλλουν αναδρομικά δημοτικά τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται,

σε περιπτώσεις υποβολής της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού της διακοπής ηλεκτροδότησης.

- Advertisement -

Η Ανεξάρτητη Αρχή, διαπιστώνοντας ότι αρκετοί Δήμοι δεν απαλλάσσουν από τα δημοτικά τέλη ακίνητα που αποδεδειγμένα δεν ηλεκτροδοτούνται λόγω υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης περί μη χρήσης σε χρόνο μεταγενέστερο της διακοπής ηλεκτροδότησης, επισημαίνει ότι:

• Ο νόμος ρητά προβλέπει απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη «για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά», χωρίς να προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης

συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

 

- Advertisement -