ΝΑΥΠΛΙΟ: Το πυργόσπιστο της Κάντιας ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο δεν πρέπει να χαθεί

- Advertisement -

Το πυργόσπιστο στην περιοχή της Κάντιας το 1935 όταν ακόμα δεν είχε καταρρεύσει τμήμα του. Το ευτύχημα είναι ότι επί δήμου Ασίνης έγινε μελέτη για το κτήριο και σήμερα υπάρχει.

Δύο είναι τα πρόβλημα :
1. επειδή με τα χρόνια έχουν γίνει και άλλες κατεδαφίσεις από την στιγμή έγινε η μελέτη πρέπει η υπάρχουσα μελέτη να επικαιροποιηθέι
2. ο πύργος είναι ιδιόκτητος και υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι.
Στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2017 προτείναμε να ενταχθεί ο Πύργος με πρόταση επικαροποίηση της μελέτης. Έγινε αποδεκτό από το δημοτικό συμβούλιο αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια. Επαναλάβαμε την πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 αλλά δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία του δήμου.

- Advertisement -

Σήμερα θα μπορούσε ο δήμος να βρει τους ιδιοκτήτες και να προτείνει την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο δήμο. Μέσα από ένα δημόσιο διάλογο να βρει πρόταση για την χρήση του κτηρίου μετά από την αποκατάσταση. Είναι μια ευκαιρία να μην χάσουμε ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο της περιοχής μας.

Χαράλαμπος Αντωνιάδης

- Advertisement -