Άργος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Ιανουαρίου (τα θέματα)

- Advertisement -

Άργος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Ιανουαρίου (τα θέματα)…

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 16 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: 29432/22-12- 2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τον βεβαιωτικό κατάλογο του Δημοτικού Φόρου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 2539/97 έτους 2016» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί του από 10-1- 2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Επί του από 11-1- 2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρων, αστικών και δημοτικών καταστημάτων» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

4. Περί ενεργοποιήσεως του δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

1. Περί εγκρίσεως της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης (Πρωτόκολλο Παραλαβής) του έργου: «Συντήρηση Πλατείας Κουρτακίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

2. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

3. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου εγκατάστασης στη θέση «ΧΑΝΙ» ή «ΧΑΝΑΚΙΑ» ή «ΧΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Μυκηνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

4. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε Κ.Α.Δ. ιδιοκτησίας «ΑΣΕΠΕ Πυργέλας» εντός του οικισμού Πυργέλας – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

5. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας των Ντούλια Βασιλικής του Ιωάννου, Ντούλια Ελ., Ντούλια Βασιλικής του Νικολάου, Ανδρέα και Ευγενίας Ντούλια, εκτός του οικισμού Ήρας με αγροτική οδό – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

6. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για νέο ισόγειο κατάστημα του Θωμόπουλου Ξενοφώντα του Παναγιώτη στη θέση Χαλέπα – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7. Περί χορηγήσεως άδειας τομής πεζοδρομίου – διέλευση αγωγού αποχέτευσης, κατόπιν της υπ’ αριθ. Πρωτ. 18827/17-8- 2017 αιτήσεως της Μ. Καρμπέρη – Θεοδ. Λαφατζή Ο.Ε. – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

8. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος – διέλευση αγωγού άρδευσης, κατόπιν της υπ’ αριθ. Πρωτ. 22789/4-10- 2017 αιτήσεως της Κ. Δέδες – ΑΣΠΙΣ Α.Ε. – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Δόμησης:

9. Περί γνωμοδοτήσεως σε θέματα των Ζ.Ο.Ε. 6 και 6 Α – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

10. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

Τρέχοντα Θέματα:

11. Περί εγκρίσεως της 4 ης Εισηγητικής Έκθεσης της Ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικού έτους 2017-2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

12. Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 7 Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

13. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και δύο ως αναπληρωματικών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση – εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το έτος 2018 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

14. Περί συστάσεως επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, αποτελούμενη από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο Δημότη μετά των αναπληρωτών τους από τους καταλόγους φορολογούμενων του Δήμου και ορισμού ενός Δημοτικού υπαλλήλου μετά του αναπληρωτού του που θα εκτελεί χρέη Γραμματέα στην εν λόγω επιτροπή (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995) για το έτος 2018 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2014.
β) Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου. με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

 

 

 

 

- Advertisement -