Δ. Άργους Μυκηνών: Αλλαγές στα δημοτολόγια τις επόμενες ημέρες

- Advertisement -

Δ. Άργους Μυκηνών: Αλλαγές στα δημοτολόγια τις επόμενες ημέρες …

- Advertisement -

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 (ΦΕΚ Β 3/05-01- 2018), τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» της παρ.1 του άρθρου 115 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-07- 2017).

Α. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίων όλων των Δήμων της χώρας, θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών (από τις 13/01/2018 έως και τις 21/01/2018), όπου θα γίνεται η μετάπτωση των δεδομένων όλων των Δημοτολογίων των Δήμων της χώρας στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», δε θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας.

Β. Επιπλέον όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείων όλων των Δήμων της χώρας θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Για το χρονικό διάστημα (από τις 17/01/2018 έως και τις 21/01/2018), που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Μητρώο Πολιτών» καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου 2018 έως 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του ν.344/1976.

Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών, για την ολιγοήμερη ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υποστούν.

Είναι όμως αναγκαία προκειμένου τα Δημοτολόγια και Ληξιαρχεία των Δήμων όλης της χώρας και επομένως και αυτά του Δήμου Άργους-Μυκηνών, να αυτοματοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μητρώο Πολιτών», το οποίο τίθεται σε πλήρη και παραγωγική εφαρμογή την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018.

 

 

 

 

- Advertisement -

________________