Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Επιδαύρου

- Advertisement -

Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Επιδαύρου …

- Advertisement -

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (02) μήνες, συνολικού αριθμού δυο (02) ατόμων, για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες που αφορούν την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας που υπέστη σοβαρές ζημιές από θεομηνίες και συγκεκριμένα:

Α. 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Διαμορφωτή γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ),

Β. 1 άτομο ΔΕ Χειριστών (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής).

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -