Φόρος διαμονής Ενοικιαζόμενων δωμάτιων-διαμερισμάτων & ξενοδοχείων

- Advertisement -

Οι ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες Ενοικιαζόμενων Δωματίων και οι συνεργάτες μας εντός και εκτός Ελλάδας αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι πελάτες μας Έλληνες και ξένοι βρισκόμαστε σε βαθύ σκοτάδι και σε σύγχυση, αναμένοντας πότε οι αρμόδιοι θα δεήσουν να δώσουν διευκρινιστικές κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Ενώ απομένουν μόλις 48 ώρες το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα εξής πριν από 6 ώρες:

- Advertisement -

«Tην 01.01.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016.
Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη – διαμένοντα – χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.
Δεδομένης της επικείμενης τροποποίησης της διάταξης σύμφωνα με τα παραπάνω, η έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου, καθώς και περισσότερες διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή του, θα εκδοθούν αμέσως μετά την θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων, προστίθεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι ο φόρος, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι:

· 1-2 αστέρων 0,50 ευρώ

· 3 αστέρων 1,50 ευρώ

· 4 αστέρων 3,00 ευρώ

· Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα ο φόρος καθορίζεται ενιαία στα 0,50 ευρώ ανά διανυκτέρευση.»

Να υποθέσουμε ότι, ίσως και λόγω του Πνεύματος των εορτών, πιστεύουν ότι η έναρξη εφαρμογής του νέου αυτού φόρου, η οποία απαιτεί σύνθετες λογιστικές και τεχνικές προσαρμογές, θα ρυθμιστεί με κάποιο «μαγικό» τρόπο; Ή μήπως ότι η ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης του τεράστιου αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών, μπορεί να καλυφθεί, αντίστοιχα «μαγικά», σε διάστημα λίγων 24ώρων;

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Γεωργιδάκης

- Advertisement -