Ο κοσμοκαλόγερος Παπαδιαμάντης στον Αγιο Σπυρίδωνα Ναυπλίου

- Advertisement -

Και ωσφράνθη Κύριος ο Θεός οσμήν ευωδίας.

Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος, και ήστραψεν επάνω εις τον θόλον ο Παντοκράτωρ με την μεγάλην κι επιβλητικήν μορφήν, και ηκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημενον με μυρίας γλυφάς τέμπλον, με τάς περικαλλείς της αρίστης Βυζαντινής τέχνης εικόνας του, με την μεγάλην εικόνα της Γεννήσεως, όπου «Παρθένος καθέζεται τα Χερουβείμ μιμουμένη», όπου θεσπεσίως μαρμαίρουσιν αι μορφαί του Θείου Βρέφους και της αμώμου Λεχούς, όπου ζωνταναι παρίστανται αι όψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει τις ότι στιλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο λίβανος και βαλσαμώνει η σμύρνα, και όπου, ως εάν η γραφική ελαλει, φαντάζεται τις επί μίαν στιγμήν ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ»!
(Στο Χριστό στο κάστρο)

- Advertisement -

Στην εκκλησία που άφησε την τελευταία του πνοή ο Κυβερνήτης Ι.Καποδίστριας, στον ανακαινισμένο Αγ. Σπυρίδωνα του Ναυπλίου, ακούστηκαν τα λόγια του “Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων” Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Μια εξαιρετική βραδιά με τις φωνές των Γιάννα.Βασιλείου, Ελπίδα Κομιανού, Γιώργου Μιχαλόπουλου, Χρύσα Νταή, Γιάννη Γιέμελα, Πέγκυ Νόνη, τη μουσική των Πανγιώτη Δρίτσα (κρουστά), Μιχάλη Τετώρου (βιολί), Κώστα Κουμάκη (κιθάρα) και το παρακλητικό τραγούδι Κατερίνας Βεργάδου…

και ήστραψεν επάνω εις τον θόλον ο Παντοκράτωρ

κείμενο του Γεώργιου Κόνδη

- Advertisement -

________________