Δελτίο θυελλωδών ανέμων εξέδωσε το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

- Advertisement -

Δελτίο θυελλωδών ανέμων εξέδωσε το Λιμεναρχείο Ναυπλίου και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών να μην αποπλεύσουν από λιμένες ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

Αναλυτικά το δελτίο:
Σύμφωνα με την Αριθ. 437/28-12-2017/1530 ϋΤΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΜΥ στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 28/22 ϋΤΟ Νοτιοδυτικοί 7 ή 8 και στο Σαρωνικό συνεχίζει μέχρι 28/22 ϋΤΟ Νοτιοδυτικοί 7 ή 8.

- Advertisement -

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ελλιμενισμένων σκαφών σε λιμένες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας:
(α) Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους.
(β) Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στα σκάφη τους ή αλλού, εφόσον απαιτηθεί.

Συνίσταται στους ιδιοκτήτες σκαφών να μην αποπλέουν από λιμένες ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και Υπηρεσίας μας διενεργούνται στο κανάλι νΗΡ 12 και τηλεφωνικά στο 27520-22974 και το τηλέφωνο ανάγκης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 108

Ο Υ/Φ
ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Advertisement -

________________