Θέσεις εργασίας στα Jumbo

- Advertisement -

Θέσεις εργασίας στα Jumbo…

- Advertisement -

Διευθυντές καταστημάτων

Τι κάνεις

είσαι υπεύθυνος/η για τη φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων, καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα
συντονίζεις τους εργαζομένους στα διάφορα τμήματα του καταστήματος
συντονίζεις την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

Τι πρέπει να διαθέτεις

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θεση υπεύθυνου στο λιανικό εμπόριο
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
Μεταφορικό μέσο
Έντονο εμπορικό προσανατολισμό
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
Ομαδικό πνεύμα

Τι σου προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη
Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Για αποστολή βιογραφικού πατήστε εδώ.

 

 

 

- Advertisement -