Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΣυνεδρίαση του Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (θέματα)

Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (θέματα)

Σας καλούμε στις 15 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τα εξής θέματα :

1. Λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων επί του ψηφισθέντος σχεδίου
Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση των
έργων κεντρικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ
Πελοποννήσου :
I.Έγκριση Παραρτήματος με τίτλο «Βασικά Χαρακτηριστικά Έργου», όπως αυτό
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 326/20‐9‐2017 απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Πελοποννήσου.
II.Εξουσιοδότηση μέλους του Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ για την υπογραφή της.
III.Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για χειρισμό νομικών θεμάτων της.
IV.Ορισμός μελών της προβλεπόμενης επιτροπής παρακολούθησης μετά των
αναπληρωτών τους.

2. Εκλογή νέου Προέδρου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου σύμφωνα με το αρ. 246 Ν.
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
Ιωάννης Γρυπιώτης

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ