Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ναυπλιέων (04/12/2017)

- Advertisement -

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ναυπλιέων (04/12/2017)…

- Advertisement -

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 38η/04.12.2017 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1ο Θέμα ΗΔ
Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων .
Εγκρίθηκε.

2ο Θέμα ΗΔ
Περί απευθείας ανάθεση του έργου «επισκευή και αντικατάσταση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων σε δημοτικούς χώρους ».
Εγκρίθηκε.

3ο Θέμα ΗΔ
Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.     Εγκρίθηκε.

4ο Θέμα ΗΔ
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση χλοοταπήτων του Δ.Ναυπλιέων » και ορισμός επιτροπής.
Εγκρίθηκε.

 

 

 

 

- Advertisement -

________________