Προσοχή! Το Λιμεναρχείο Ναυπλίου προειδοποιεί για τους θυελλώδεις ανέμους

- Advertisement -

Προσοχή! Το Λιμεναρχείο Ναυπλίου προειδοποιεί για τους θυελλώδεις ανέμους

- Advertisement -

1. Σύμφωνα με τον Αριθ. 371/02-12-2017/2200 UTC ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΤΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΜΥ, συνεχίζουν μέχρι και την 03-12-2017 στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο/Σαρωνικό οι θυελλόδεις άνεμοι και συγκεκριμένα κα επικρατήσουν Νότιοι άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ελλιμενησμένων σκαφών σε λιμένες, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας:
(α) Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεςη των σκαφών τους.
(β) Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στα σκάφη τους ή αλλού, εφόσον απαιτηθεί.
2. Συνίσταται στους ιδιοκτήτες σκαφών να μην αποπλέουν από λιμένες ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύςει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.
3. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και Υπηρεσίας μας διενεργούνται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στο 27520-22974.

Η Λιμενική Αρχή

 

 

- Advertisement -

________________