Επισκευάζεται και το λιμάνι στο Καμίνι και συνεχίζονται τα έργα στην παραλία της Ύδρας

- Advertisement -

Επισκευάζεται και το λιμάνι στο Καμίνι και συνεχίζονται τα επισκευαστικά έργα στην παραλία της Ύδρας. Πάνω από 1.350.000 Ευρώ η αξία των έργων που θα υλοποιηθούν μόνο στο λιμάνι της Ύδρας μας το 2018.

Μετά από διαρκείς και συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν), με το ποσόν των 250.000,00 Ευρώ δύο σημαντικά έργα για τις λιμενικές υποδομές του Νησιού μας. Το πρώτο έργο αφορά 150.000 Ευρώ για την επισκευή του αλιευτικού καταφυγίου στο Καμίνι και το δεύτερο 100.000 Ευρώ για την επιδιόρθωση της πλακόστρωσης της παραλίας.

- Advertisement -

Μετά και από αυτή την ευχάριστη εξέλιξη εντός του 2018 αναμένεται να υλοποιηθούν πολύ σημαντικά έργα για τις λιμενικές υποδομές της Ύδρας μας, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1.350.000 Ευρώ! (Επισκευή κεντρικού προβλήτα 285.000, Εσωτερικού προβλήτα 760.000 Ευρώ, επισκευή καθιζήσεων στην παραλία 100.000 Ευρώ)! Ευχαριστίες οφείλονται στον Πρόεδρο του ΔΛΤΥ Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Μπελεγρή και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσπάθειά τους. Παρά τις προσπάθειες κάποιων να εμποδίσουν την υλοποίηση έργων για την Ύδρα μας, εμείς συνεχίζουμε!

Γιώργος Κουκουδάκης
Δήμαρχος Υδρας

- Advertisement -