Νέα ειδικότητα στο Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου “Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών”

- Advertisement -

Το Δ.ΙΕΚ (Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) Ναυπλίου, στα πλαίσια της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και τη διερεύνηση αναγκών επιμόρφωσης και κατάρτισης, προσκαλεί απόφοιτους Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ ή ΤΕΛ να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 22 Δεκεμβρίου, για εγγραφή σε νέα ειδικότητα με τίτλο:

“Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών”.
Η ειδικότητα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης για έναρξη το εαρινό εξάμηνο 2018Α.

- Advertisement -

Ηλεκτρονική υποβολή: https://goo.gl/forms/VH75hiF5TFNdRwmn2

Παρακαλούμε να εκτυπώσετε και αναρτήσετε το αρχείο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27520-96180 και -184

Ο Διευθυντής

Δελής Φίλιππος

- Advertisement -