Τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Δ. Άργους Μυκηνών (28 θέματα)

- Advertisement -

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Άργους Μυκηνών (28 θέματα)…

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί αποδοχής ποσού 850.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση παραρεμάτιας ζώνης Ξομβριού ποταμού» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2017 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Οικονομικά Θέματα:
3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Επί του από 15-11-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση δημοτικών τελών σε επιχείρηση – καθορισμός χρόνου λειτουργίας επιχείρησης» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

5. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτικό υπάλληλο του Δήμου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

6. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 94.790,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την: «Καταπολέμηση ψύλλων στο Δήμο Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την: «Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου – Διαφημιστική προβολή του Δήμου στα Μέσα» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την: «Συντήρηση χημικών τουαλετών Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά τις: «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών – εκπαίδευση προσωπικού» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Τεχνικά Θέματα:

11. Περί καταρτίσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

12. Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. Γ290 Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

14. Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Σκαφιδακίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Σκαφιδακίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Τρέχοντα Θέματα:

16. Θέσπιση απόδοσης τιμής σε πολίτες του Δήμου Άργους – Μυκηνών και σε άτομα τα οποία έχουν προσφέρει στο Δήμο, ως ένδειξη εκτίμησης στο πρόσωπό τους, με τίτλο: “ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ” – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

17. Περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.

18. Περί αντικαταστάσεως πρώην Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Άργους – Μυκηνών κ. Νέστορα Χρήστου από τη θέση μέλους της Αστικής Αρχής Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων (ΑΑΔΑΝ) και τη θέση κοινού υπευθύνου συντονισμού και επικοινωνίας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.

19. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 70 (ΑΡΓΟΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ» – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.

20. Περί προσλήψεως υπαλλήλου από τον επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Ούνα Δημήτριο του Γεωργίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

21. Περί προσλήψεως υπαλλήλου από τον επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Πιτσίκαλη Νικόλαο του Γεωργίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

22. Περί προσλήψεως υπαλλήλου από τον επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Παραλή Γεώργιο του Χρήστου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

23. Περί εγκρίσεως 3ης εισηγητικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων σχολικού έτους 2017 – 2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

24. Περί αποδοχής αίτησης απόφοιτης ΔΙΕΚ Ναυπλίου για πρακτική άσκηση στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

25. Επί του από 3-11-2017 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείο για το έτος 2017 – 2018» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

26. Επί του από 9-11-2017 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ωδείο» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

27. Επί του από 9-11-2017 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Λειτουργία του Ωδείου κατά την ημέρα του Σαββάτου» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

28. Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών» με την συμμετοχή δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

 

 

 

- Advertisement -