Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Άργους Μυκηνών για την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2018

- Advertisement -

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Άργους Μυκηνών για την έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018…

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κ.Δ.Κ., του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:
«Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

 

 

 

 

- Advertisement -