Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗΥπογράφηκε η χρηματοδότηση για την “Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων”

Υπογράφηκε η χρηματοδότηση για την “Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων”

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας, γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων». Το Μέτρο 6.1.10 αφορά στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( https://diavgeia.gov.gr) με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1710 – 07/11/2017 και ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος στο σύνολο της αφού εκτός από τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται αναφορά και σε άλλα χρήσιμα στοιχεία όπως:

Πράξεις που υπάγονται
Ποιοι είναι οι δυνητικά δικαιούχοι
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Υπολογισμός ύψους αποζημίωσης
Τυχόν περιορισμοί που επιφέρει η ένταξη στο Μέτρο 6.1.10
καθώς και άλλες πληροφορίες.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aposyrsi.alieia.gr, από 09.11.2017 και ώρα 10.00΄ ως 04.12.2017 και ώρα 15.00. Μετά την οριστικοποίησή της αίτησης θα παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι τυχόν ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και θα αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησής του για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 (ο φάκελος της αίτησης κατατίθεται εις διπλούν).

Κλείνοντας τονίζουμε ότι:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την υποβολή της αίτησης αφού το χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεως είναι περιορισμένο (ημερομηνία λήξη υποβολής αιτήσεων 04.12.2017 και ώρα 15.00).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τυχόν ερωτήματα και πληροφορίες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 6.1.10. Τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail αρμόδιων υπαλλήλων της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ υπάρχουν αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ