Οι αλήθειες για την πώληση του “Πρώτου” φαρμακείου από τον Γ. Τσούρνο

- Advertisement -

Οι αλήθειες για την πώληση του “Πρώτου” φαρμακείου από τον Γ. Τσούρνο

- Advertisement -

ΤΟ «ΠΡΩΤΟ» ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ …

Διάβασα στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ότι επιτέλους αγοράστηκε από το Δήμο το κτίριο του ιστορικού πρώτου φαρμακείου της νεώτερης Ελλάδας στο οποίο ταριχεύτηκε η σορός του δολοφονηθέντος πρώτου κυβερνήτου, του Ιωάννη Καποδίστρια.

Επειδή οι σχετικές ανακοινώσεις είναι ελλειπείς, είτε από σκοπιμότητα, είτε από άγνοια, ως προς τα άτομα που συνέβαλαν στην υλοποίηση της αγοράς αυτής του φαρμακείου από το δήμο και επειδή έχει προσωπική γνώση του θέματος στο κρισιμότερο στάδιο, θεωρώ υποχρέωσή μου, χάριν της ιστορικής αλήθειας να αναφερθώ στα σχετικά γεγονότα. Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, η σύζυγος του πρώτου φαρμακοποιού Βονιφάτιου Βοναφίτ «δώρησε» στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου, Παναγίας και Αγίου Νικολάου, το εν λόγω κτήριο.

Προ ετών, μετά από χρονοβόρο δικαστική διαδικασία επετράπει στους ιδιοκτήτες Ιερούς Ναούς, η εκποίηση του κτιρίου. Όταν έλαβα γνώση της σχετικής αποδέσμευσης και της πρόθεσης να πωληθεί σε ιδιώτη, προέτρεψα τον τότε δήμαρχο Π. Αναγνωσταρά να το κηρύξει το κτίριο απαλλοτριωτέο υπέρ του Δήμου ώστε να αποφευχθεί η πώληση.

Πράγματι ο τότε δήμαρχος ήλθε σε επαφή με τις αντίστοιχες εκκλησιαστικές επιτροπές των Ναών και είχε δρομολογήσει την απαλλοτρίωση.

Η πρόωρη αποχώρησή του από το δήμο αφήκε ημιτελή τη σχετική διαδικασία.

Μία Παρασκευή πρωϊ, δύο ημέρες προ της δημοπρασίας, ο εκτός δήμου Αναγνωσταράς με πληροφόρησε ότι επίκειται (ως έχει ανακοινωθεί) η δημοπράτηση του κτιρίου.

Ανήσυχος σε υπερθετικό βαθμό και αφού επιβεβαίωσε το γεγονός ότι το ιστορικότατο αυτό μνημείο θα περιείχετο σε ιδιώτη (θα εγένετο καφετέρεια;) κινήθηκα προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς Super & MAX καταγγέλοντας το σχετικό γεγονός και καλώντας τους πολίτες σε εγρήγορση.

Παράλληλα επικαλέστηκα την γνωστή ευαισθησία του τοποτηρητή μητροπολίτη Αργολίδας και της Αρκαδίας Αλεξάνδρου για τη διάσωση του μνημείου αυτού, καλώντας τον να παρέμβει και να ματαιώσει τη δημοπρασία.

Πράγματι όπως με διαβεβαίωσε λίγο αργότερα ο τότε επίσκοπος Επιδαύρου και νυν μητροπολίτης Άρτας Κος Καλλίνικος, ο Κος Αλέξανδρος παρενέβει και ματαίωσε τη δημοπρασία.

Μετά από αυτό κινήθηκε επί τέλους και η Δημοτική Αρχή και βοηθούντος και του τότε διοικητικού Περιφερειάρχη Γ. Διδασκάλου ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση ώστε σήμερα να καταστεί δυνατή η υπογραφή του σχετικού πωλητηρίου συμβολαίου.

Φρονώ ότι ο κ. Δήμαρχος πρέπει να αποκαταστήσει την όλη αλήθεια και να συμπληρώσει ενδεχομένως όπισθεν τα πιο πάνω εκτεθέντα.
Τέλος προτείνω στο δήμαρχο να επιδιώξει ώστε ένα από τα ιδρύματα Ωνάση (όπως έγινε στο κτίριο της πινακοθήκης) είτε του Νιάρχου να αναλάβει τη διαμόρφωση του μεν ισογείου σε φαρμακείο ως ήταν τότε, του δε ορόφου σε ένα μικρό μουσείο Καποδίστρια.

Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο το Ναύπλιο αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.
Ναύπλιο 9-11- 2017

Γεώργιος Τσούρνος
Τ. δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -

________________