Καταγγελίες για αντιποίηση επαγγέλματος σε γυμναστήρια κάνουν οι Φυσικοθεραπευτές Αργολίδας –Αρκαδίας

- Advertisement -
Eπειδή υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από συναδέλφους για αντιποίηση επαγγέλματος, ότι εκτελούνται φυσικοθεραπευτικές πράξεις μάλαξης (και χρήση μηχανημάτων για αναλγησία και λύση μυϊκού σπασμού σε γυμναστήρια) από άτομα τα οποία δεν κατέχουν ισότιμο πτυχίο με τους φυσικοθεραπευτές η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Αργολίδας και Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία:

1. Οι πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή όπως αυτές προβλέπονται στο Ν.3329/2005 (άρθρο 33), Β.Δ 411/1972, το Π.Δ 29/1987, και το Π.Δ 90/1995 και περιέχονται κοστολογημένες στο κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του Π.Δ 157/1991, εκτελούνται ΜΟΝΟ από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σε χώρους όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η οποιαδήποτε μορφής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών.

- Advertisement -

2. Από την κείμενη νομοθεσία προκύπτει ξεκάθαρα, ότι, η μάλαξη είναι ασφαλώς φυσικοθεραπευτική πράξη και ΔΕΝ υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να την διαχωρίζει σε θεραπευτική ή χαλαρωτική, παρά μόνο σε γενική ή τοπική (προσώπου-λαιμού-σώματος), ή με την χρήση ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρομάλαξη).

3. Τα σχετικά έγγραφα και η κείμενη νομοθεσία αποσαφηνίζουν ξεκάθαρα την παρανομία και την αντιποίηση του επαγγέλματος μας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, από διάφορους μασέρ, αποφοίτους Ι.Ε.Κ (Βοηθούς), πρακτικούς, γυμναστές, κινησιοθεραπευτές, ρεφλεξολόγους, ποδολόγους κτλ, που επικαλούμενοι ψευδείς ή κατώτερους τίτλους υγειονομικών επαγγελμάτων προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που, κατά την εθνική νομοθεσία απαγορεύεται να εκτελούν.

Το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Αργολίδας και Αρκαδίας, γνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας ενδιαφέρεται για την προαγωγή των επαγγελμάτων Υγείας, και την προάσπιση τους, σας ενημερώνουμε, ότι, και εμείς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, και αφουγκραζόμαστε τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι αυτή την περίοδο της κρίσης, που περνάει, τόσο η χώρα μας, όσο και η περιοχή μας. Παρόλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε και εμείς από τη μεριά μας τα συμφέροντα όλων των νόμιμων συναδέλφων μας, και να προβούμε σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες αν μας καταγγελθεί κάποιο νέο παραβατικό φαινόμενο.

Μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε να παραθέσουμε την έντιμη συνεργασία και την ενότητα μας. Οι νόμιμοι συνάδελφοι μας είναι στη διάθεση σας να καλύψουν με τις υπηρεσίες τους τις ανάγκες που υφίσταται.

Παραθέτουμε σχετικoύς υπερσύνδεσμους από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, με τη νομοθεσία και τα επίσημα μέλη-Φυσικοθεραπευτές.
http://www.psf.org.gr/nomothesia.php
http://www.psf.org.gr/physio_members.php

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλης Γ. Σιδέρης                           Ελένη Αυδούση

 

- Advertisement -

________________