Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο – Σπάρτη

- Advertisement -

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο – Σπάρτη και συγκεκριμένα:

Το βράδυ της Πέμπτης 09/11/2017 και ώρα 22:00, ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο Τρίπολης Νότια έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Αθήναιου (από χ/θ 166,3 έως κα χ/θ 178) και στις δύο (02) κατευθύνσεις. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει από τη Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 22:00 έως το πρωί της Παρασκευής 10/11/2017 και ώρα 06:00

- Advertisement -

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ολικού αποκλεισμού, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο (02) κατευθύνσεις θα εκτρέπεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας. Για τις ανάγκες της εκτροπής, απαιτούνται ρυθμίσεις στους εξής Ανισόπεδους Κόμβους:

Τρίπολης Νότια (απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό)Αθήναιου (απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό)
Στη περίπτωση που η άσκηση και οι ανάγκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της διεξαγωγής της λήξουν πριν από τις 06:00 της Παρασκευής 10/11/2017, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τον ΑΚ Τρίπολης Νότια ως τον ΑΚ Αθήναιο, θα δοθεί νωρίτερα στη κυκλοφορία.

2. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται για την τοποθέτηση και τη συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).

3. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57-Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- Advertisement -

________________