Εκδήλωση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας

- Advertisement -

«Ένδυμα προστασίας: Η διανοητική ιδιοκτησία στον χώρο του
ενδύματος»

Εισηγητής: δρ Θ. Χίου, δικηγόρος – ειδικός σύμβουλος διανοητικής ιδιοκτησίας & διαχειριστής IPrights.GR
Περίληψη
Το Ένδυμα δεν αποτελεί μόνο ένα χρηστικό αντικείμενο αλλά και μία δημιουργία εφαρμοσμένης τέχνης που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, ιδίως ως βασικό στοιχείο του χώρου της μόδας. Η διανοητική ιδιοκτησία, το κατεξοχήν δίκαιο προστασίας προϊόντων της ανθρώπινης διανοίας, διαλαμβάνει σημαντικό ρόλο στο χώρο του ενδύματος και της μόδας,
παρέχοντας εργαλεία και μέσα προστασίας έναντι της παραποίησης και της αντιγραφής, που καλύπτουν τόσο την αισθητική εμφάνιση όσο και την εμπορική ταυτότητα και τις λειτουργικές

- Advertisement -

Kύκλος Διαλέξεων
«Ένδυμα και Νόμος: Σύγχρονες προβληματικές»
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου
Ώρες: 18:00 – 19:30
εκφάνσεις των δημιουργιών μόδας. Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην ευσύνοπτη παρουσίαση των ειδών και του περιεχομένου της προστασίας του ενδύματος από τη σκοπιά των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και
υποδείγματα).

Φωτογραφία: Issey Miyake, Flying Saucer, 1994, Συλλογή ΠΛΙ
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου
«Το ένδυμα που ενώνει και διαφοροποιεί. Ανθρωπογεωγραφικές προσεγγίσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις»
Εισηγητές: Χρ. Καπαρτζιάνη, δικηγόρος & υποψήφια διδάκτωρ κοινωνιολογίας του δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., και
Σπ. Κουλοχέρης, δικηγόρος – επιστημονικός υπεύθυνος του Ελληνικού
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες & υποψήφιος διδάκτωρ στην ιστορία του δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη
Αφορμή της συνάντησης αυτής είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Αθήνα. Τι τους ενώνει και τι τους ξεχωρίζει, ως προς την ένδυσή τους, με τους λοιπούς κατοίκους της πόλης;
Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, που ορίζουν την έμφυλη ταυτότητά τους (π.χ. η γυναικεία «μαντήλα» το πώς και γιατί την φορούν); Υπάρχουν ενδυματολογικά στοιχεία, που είναι κοινά σε συγκεκριμένες π.χ. εθνοτικές ομάδες; Ποιοι είναι οι χώροι αγοράς τους και τι ρόλο διαδραματίζουν στην καθημερινή τους ζωή; Πώς, τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι, διαχειρίζονται/διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα και ποια η αντίδραση μας; Θα εξεταστούν λοιπόν αυτά και άλλα, που μας καλούν να επαναπροσδιορίσουμε δικαιικές έννοιες όπως της ισότητας, της ελευθερίας της έκφρασης, της έμφυλης ταυτότητας πάντοτε μέσα από το πρίσμα της σχέσης «Ένδυμα και Νόμος».

- Advertisement -