Επιταγή 1000€ στην Μητρόπολη παρέδωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας

- Advertisement -

Παρουσιάζοντας το κοινωνικό του πρόσωπο το επιμελητήριο Αργολίδας,

 

πραγματοποίησε επίσκεψη στην Μητρόπολη και παρέδωσε επιταγή 1000€ από οικονομική ενίσχυση των εκθετών στα πλαίσια της έκθεσης ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ EXPO 2017.
- Advertisement -

 

- Advertisement -