Εταιρεία στο Άργος ζητά γραφίστα-τρια για μόνιμη απασχόληση

- Advertisement -

Η εταιρεία PRINTPRESS ζητά: Γραφίστα-τρια για μόνιμη απασχόληση ασφάλιση και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλές γνώσεις Photoshop, Illustrator, Indesign, Adobe Acrobat Pro, Corel και τυπογραφικών εργασιών, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ομαδικό πνεύμα, όρεξη για εργασία και ικανότητα καταμερισμού χρόνου, ευελιξία, καθώς και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Επικοινωνία: οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο [email protected]

- Advertisement -

​​Για την εταιρεία

Γιάννης Σούγλας
[email protected] | Τηλ.: 2751068685 (εσωτερικό: 214)

- Advertisement -

________________