Έκτακτη συνέλευση για τα Μέλη των Συμβολαιογραφικών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας

- Advertisement -

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη των Συμβολαιογραφικών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας σύμφωνα με τη π αρ. 1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», όπως ισχύει, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ., στην Τρίπολη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας (οδός 25ης Μαρτίου και Πανός, κοντά στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου τέως Πλατεία Ανεξαρτησίας)

μετά από αίτηση των Συμβ/φων α) Ειρηνοδικείου Άργους: Ελένη Ανέστη-Αλεξοπούλου, Μαρία-Κων/να Καλαλά, Θεόδωρος Καλής, Αναστασία Κουμούτσου, Κων/να Κουτρουφίνη, Ιωάννα Μποζιονέλου, Κων/να Μπόμπου, Αναστασία Ντόκου-Σελλή, Γεωργία Παπαθανασίου, Γεώργιος Σάμπαλης, Χρυσούλα Σπηλιοπούλου, Μαρία Συναδινού, Αναστασία Χαλέπα, Παρθένα Χριστοφορίδου-Κωτσοβού και β) Ειρηνοδικείο Ναυπλίου: Δανάη Θανοπούλου, Αντιγόνη Κουβακλή, Θεόδωρος Μπελέζος, Ιωάννα Ρήγα, Ευαγγελία Σωτηροπούλου, Νικόλαος Αθ. Τόμπρας, Νικόλαος Γ. Τόμπρας,
με θέματα:

- Advertisement -

Α) Την αποχή όλων των συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Εφετείου από τη διενέργεια των πλειστηριασμών (τραπεζών, Δημοσίου, ΙΚΑ, ΚΕΑΟ, Δήμων κλπ. πλην μεταξύ ιδιωτών), συμβατικούς και ηλεκτρονικούς και ειδικά για τους ηλεκτρονικούς αποχή από την πιστοποίηση και από όλες τις προκαταρτικές των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων μετατροπής συμβατικών σε ηλεκτρονικούς, μέχρι τις 31-12-2017.

Β) Την προστασία των συμβολαιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων  επί πλειστηριασμού από τις επιθέσεις ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων που στρέφονται αδιακρίτως κατά της διενέργειας οποιουδήποτε πλειστηριασμού.

Γ) Την διενέργεια των πλειστηριασμών σε δικαστική αίθουσα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δικαστηρίων.

Δ) Την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μία (1) ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, όπως προβλέπεται σήμερα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου της όλης διαδικασίας.

Ε) Την μη υπογραφή σύμβασης για την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου.

ΣΤ) Την μεταβίβαση της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε κρατικό φορέα.

Ζ) Την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τους συμμετέχοντες –πλειοδότες στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας και η δικαιοπρακτική ικανότητα αυτών.

Η) Την επαναφορά της διάταξης του άρθρου 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων στην προ της τροποποίησης διατύπωσής του και κατάργηση του άρθρου 98Α.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας οι οποίοι υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κινδυνεύουν να απολέσουν την κατοικία τους και καλούμε την Πολιτεία να μεριμνήσει με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις, πλέον των μέχρι σήμερα προβλεπομένων, για την προστασία αυτών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, θα υπάρξει νέα πρόσκληση.

Όσοι από τις ή τους κ.κ. Συναδέλφους εδρεύουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρωναπό τον τόπο της συνέλευσης, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουννα αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε Συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσειένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ. 3 Π.Δ. 190/1991).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Δουμουλάκης
Συμβ/φος Καλαμάτας

 

- Advertisement -