Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή

- Advertisement -
Φέτος η ώρα αλλάζει από θερινή σε χειμερινή στις 29 Οκτωβρίου.

 

- Advertisement -

Τη συγκεκριμένη ημερομηνία (Κυριακή) θα πρέπει να θυμηθούμε στις 04:00 να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω και να δείχνουν 03:00.

 

- Advertisement -

________________