Συνεδρίαση του Δ.Σ. Άργους Μυκηνών στις 19 Οκτωβρίου- Τα θέματα

- Advertisement -

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Άργους Μυκηνών στις 19 Οκτωβρίου- Τα θέματα …

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:
Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2016 – εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί ψηφίσεως πιστώσεως για την κάλυψη δαπάνης στα πλαίσια του εορτασμού της
εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί συνδιοργανώσεως από το Δήμο Άργους – Μυκηνών, το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα
και Αθλητισμός», την ΚΕΔΑΜ, το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» και την Ακαδημία στίβου «Argos and Field» του
1 ου Νυχτερινού Δρόμου με την επωνυμία «ARGOS WHITE NIGHT RUN» που θα διεξαχθεί
στις 21-10-2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί χορηγήσεως εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη των εξόδων ταφής του
απόρου και ανασφάλιστου Π.Λ. – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Επί του από 13-10-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών
με θέμα: «Αναστολή ισχύος αδειών στη Λαϊκή Αγορά Άργους» – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
6. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτικό υπάλληλο του Δήμου – εισηγητής ο κ.
Γ. Αθανασόπουλος.
7. Επί της υπ’ αριθ. 108/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών που αφορά έγκριση ισολογισμού 2015 της εν λόγω
Κοινωφελούς Επιχείρησης – εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.

Τεχνικά Θέματα:
8. Περί εγκρίσεως της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης (Πρωτόκολλο Παραλαβής) του έργου:
«Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Λιμνών» στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4.
– εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Προσύμνης» στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4.
– εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως κατασκευής ξύλινης πέργκολας στο Δημοτικό Αναψυκτήριο που βρίσκεται
στο Πάρκο εθνικής Αντιστάσεως στην Δ.Κ. Νέας Κιου – εισηγήτρια η κ. Μ Λαθουράκη.
12. Περί εγκρίσεως μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου – εξόδου) κατόπιν αιτήσεως
του κ. Θεοδωρόπουλου Παναγιώτη στην Δ.Κ. Κουτσοποδίου – εισηγήτρια η κ. Μ
Λαθουράκη.
13. Περί προσωρινής έγκρισης εισόδου – εξόδου για νέο βιομηχανικό κτίριο του κ. Μπλάτσου
Χαράλαμπου στην Δ.Κ. Κουτσοποδίου – εισηγήτρια η κ. Μ Λαθουράκη.
14. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος διέλευσης αγωγού άρδευσης κατόπιν
αιτήσεως της κ. Γκουτζιούλη Κων/νας στην περιοχή Αεροδρομίου Άργους – εισηγήτρια η κ.
Μ Λαθουράκη.

Τρέχοντα Θέματα:
15. Επί της υπ’ αριθ. 109/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών που αφορά έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» – εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.
16. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
17. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
18. Περί προσλήψεως υπαλλήλου από τον επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Προκοπίου
Φίλιππο του Δημητρίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
19. Περί προσλήψεως υπαλλήλου από τον επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Κουτάλη
Αναστάσιο του Χρήστου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
20. Περί μεταβιβάσεως παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
21. Περί επιβολής διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 32 του
Ν.4264/14, για παραβάσεις πωλητών στη λαϊκή αγορά Άργους – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
22. Περί ανανεώσεως της υπ’ αριθ. 4372/1998 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της
Μούλου – Σουλιέ Κυριακής του Γεωργίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
23. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 286/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου –
εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
24. Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων και Πλατειών του Δήμου
Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
25. Περί καθορισμού των τελών κοινοχρήστων χώρων και Πλατειών του Δήμου Άργους –
Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
26. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 287/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου –
εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.
27. Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας των Περιπτέρων του Δήμου Άργους – Μυκηνών –
εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.
28. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ. : 23381/10-10-2017 εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Άργους
με θέμα: «Άδεια επέκτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων» – εισηγητής ο κ. Χ.
Λυκίδης.
29. Περί αντικαταστάσεως αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική –
Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους – Μυκηνών» και
διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ» –
εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

 

 

 

- Advertisement -