Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων από τον Πολ. και Μορφ. Σύλλ. Ήρας

- Advertisement -

Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ήρας…

- Advertisement -

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ήρας ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων για το Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων κάθε Πέμπτη πρωί 09:30 – 11:00 στην αίθουσα του πρώην δημοτικού σχολείου Ήρας.

Υπεύθυνος χοροδιδάσκαλος : Ράλλης Γιώργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974585114 (Μπεκιάρη Λίτσα)

 

 

 

- Advertisement -

________________